1ο Διεθνές Συνέδριο - 25 Απριλίου 2015 - Οδύσσεια της γνώσεως

 Θέμα Ημερίδας 

"Ο Άνθρωπος και η πορεία του προς τη Γνώση ενίοτε μέχρις αυτοθυσίας"

http://odysseyofknowledge.org